3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЧРЕЗ „ДЕСКТОП” ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СТРАНИ ОТ ЕС


4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ И В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И АНАЛИЗИРАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ПОЛИТИКИТЕ ЗА РЕФОРМИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА