ПАРТНЬОРСТВО

“Една от характеристиките на страхотния екип е, че целият надвишава сумата от неговите партньори”
Tracy Raye Hickman

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

водеща организация (бенефициент)

Национална информационна и комуникационна кампания

"СЛУЖИТЕЛИТЕ СА СРЕД НАС И С НАС"

Последните публикации

САС „ПОДКРЕПА“ ПРОДЪЛЖАВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСКУСИОННИТЕ ФОРУМИ В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ провежда 6 онлайн дискусии. Форумите ще се проведат …

ПРОВЕДЕНО БЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНО НИВО“

В изпълнение на Дейност 2 по проект № BG05SFOP001-2.025-0066 с наименование „Доверието в администрацията – индикатор и гаранция за добро управление“, в периода 1-3 юни 2023 г. бе проведено обучение …