ПАРТНЬОРСТВО

“Една от характеристиките на страхотния екип е, че целият надвишава сумата от неговите партньори”
Tracy Raye Hickman

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

водеща организация (бенефициент)

Национална информационна и комуникационна кампания

"СЛУЖИТЕЛИТЕ СА СРЕД НАС И С НАС"

Малко информация за проекта
368
Посетители
80 %
Позитивно настроени
254
Харесали фейсбук страницата
33
Получени писма

Последните публикации

САС „ПОДКРЕПА“ ЩЕ СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 6 ДИСКУСИОННИ ФОРУМА В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ ще проведе 6 онлайн дискусии. Форумите ще се …

ПРИВИЛЕГИИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ: ОТПУСКИ

Едни от най-честите коментари по повод държавните служители се отнасят за множеството привилегии, с които според коментиращите се ползват заетите в администрацията. В поредица от публикации ще разгледаме част от …

ОТНОВО ЗА “БОНУСИТЕ” В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Наред с модното противопоставяне между русофили и русофоби, евроатлантици и националисти, умно-красиви и недотам красотни, и всякакво друго ожесточено днес до крайност разделение на обществото ни, можем да поставим на …