ОТНОВО ЗА „БОНУСИТЕ“ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Наред с модното противопоставяне между русофили и русофоби, евроатлантици и националисти, умно-красиви и недотам красотни, и всякакво друго ожесточено днес до крайност разделение на обществото ни, можем да поставим на …

НОВОРОДЕНАТА БЪЛГАРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК

Държавата функционира чрез своите органи, т.е. чрез държавната администрация в най-общ смисъл, на която е вменено да осъществява нейните функции. С възкръсването на българската държава след Освобождението се ражда и …

СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЛИ СА НАЕТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА У НАС ?

В медийното пространство и най-вече в социалните медии трайно се разпространява информация за числеността на администрацията в България. С шокиращи и впечатляващи като визуализация „мемета“ се акцентира върху всевъзможни цифри, …