News

ОТНОВО ЗА „БОНУСИТЕ“ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Наред с модното противопоставяне между русофили и русофоби, евроатлантици и националисти, умно-красиви и недотам красотни, и всякакво друго ожесточено днес до крайност разделение на обществото ни, можем да поставим на …

НОВОРОДЕНАТА БЪЛГАРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК

Държавата функционира чрез своите органи, т.е. чрез държавната администрация в най-общ смисъл, на която е вменено да осъществява нейните функции. С възкръсването на българската държава след Освобождението се ражда и …

СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЛИ СА НАЕТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА У НАС ?

В медийното пространство и най-вече в социалните медии трайно се разпространява информация за числеността на администрацията в България. С шокиращи и впечатляващи като визуализация „мемета“ се акцентира върху всевъзможни цифри, …

Здравей, свят!

Добре дошли в WordPress. Това е първата ви публикация. Редактирайте я или я изтрийте, след което започнете да пишете!

Публикация едно

Headings Header one Header two Header three Header four Header five Header six Blockquotes Single line blockquote: Stay hungry. Stay foolish. Multi line blockquote with a cite reference: People think …

Публикация две

Default This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free …