News

САС „ПОДКРЕПА“ ПРОДЪЛЖАВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСКУСИОННИТЕ ФОРУМИ В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ провежда 6 онлайн дискусии. Форумите ще се проведат …

ПРОВЕДЕНО БЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНО НИВО“

В изпълнение на Дейност 2 по проект № BG05SFOP001-2.025-0066 с наименование „Доверието в администрацията – индикатор и гаранция за добро управление“, в периода 1-3 юни 2023 г. бе проведено обучение …

САС „ПОДКРЕПА“ ЩЕ СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 6 ДИСКУСИОННИ ФОРУМА В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ ще проведе 6 онлайн дискусии. Форумите ще се …

ПРИВИЛЕГИИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ: ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

Видимо е редуцирането на правата на държавните служители, когато се съпостави и анализира нормативната уредба, регламентираща изплащането на обезщетението свързано с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. …

ОТРАЖЕНИЕТО НА РЕФОРМАТА ДЯНКОВ ВЪРХУ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

„Обезправяването“ на държавните служители през годините ясно проличава при съпоставяне на нормативните разпоредби при приемането на ЗДСл и ефекта върху нормативната уредба след реализираната през 2012 г. реформа, придобила известност …

ПРИВИЛЕГИИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ: ОТПУСКИ

Едни от най-честите коментари по повод държавните служители се отнасят за множеството привилегии, с които според коментиращите се ползват заетите в администрацията. В поредица от публикации ще разгледаме част от …

ОСИГУРОВКИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ – ЕДНА МНИМА „ПРИВИЛЕГИЯ“

При регламентацията на служебните правоотношения, първоначално се прави опит да се въведат правила, които да гарантират особеното място на държавните служители в обществото, вкл. чрез начин на формиране на заплатите, …

ОТНОВО ЗА “БОНУСИТЕ” В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Наред с модното противопоставяне между русофили и русофоби, евроатлантици и националисти, умно-красиви и недотам красотни, и всякакво друго ожесточено днес до крайност разделение на обществото ни, можем да поставим на …

НОВОРОДЕНАТА БЪЛГАРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК

Държавата функционира чрез своите органи, т.е. чрез държавната администрация в най-общ смисъл, на която е вменено да осъществява нейните функции. С възкръсването на българската държава след Освобождението се ражда и …

СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЛИ СА НАЕТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА У НАС ?

В медийното пространство и най-вече в социалните медии трайно се разпространява информация за числеността на администрацията в България. С шокиращи и впечатляващи като визуализация „мемета“ се акцентира върху всевъзможни цифри, …

Здравей, свят!

Добре дошли в WordPress. Това е първата ви публикация. Редактирайте я или я изтрийте, след което започнете да пишете!

Публикация едно

Headings Header one Header two Header three Header four Header five Header six Blockquotes Single line blockquote: Stay hungry. Stay foolish. Multi line blockquote with a cite reference: People think …

Публикация две

Default This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free …